Část
 • AviaGroup
 • Type Rating
 • klasjet
 • Aviation Jobs
 • Helisota
 • Ramport
 • Laserpas
 • LOOP Hotel
 • KIDY Tour
Přeprava kapalných nebezpečných výrobků

Keďže máme 200 vlastních palivových tankerů a personál s licencí pro nakládání s nebezpečnými výrobky, nabízíme služby pro přepravu nebezpečných kapalin k dodavatelům, výrobcům a koncovým uživatelům v zemích Pobaltí, východní a střední Evropy a Skandinávie.

Naše služby zahrnují přepravu následujících nebezpečných kapalin:

 • Kerosin
 • Motorovu naftu
 • Letecký petrolej/kerosin A-1
 • Bionaftu
 • Letecký benzín – Avgas